Privacyverklaring To The Point Digital Productions

Hier vind je de privacyverklaring van To The Point Digital Productions. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door To The Point Digital Productions.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

To The Point Digital Productions

To The Point is een webbureau uit Leiden, gespecialiseerd in digitale ervaringen & webdevelopment op basis van WordPress. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door To The Point verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Neem gerust contact op bij eventuele vragen:  

info@tothepoint.digital | +31(0)71 – 8 200 209
Sisalbaan 5a | 2352AZ | Leiderdorp
Btw. Nr. NL002063605B24 | KVK Nr. 55276628

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door To The Point. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

To The Point stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van To The Point. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met To The Point via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van To The Point verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die To The Point ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. AVG compliant tooling en partners (Google / Facebook / Colocenter / MailChimp / Teamleader).

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor maximaal 24 maanden bewaard door To The Point, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@tothepoint.digital

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met To The Point via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard, omdat we deze bij eventuele gerechtelijke procedures zouden moeten kunnen produceren.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door To The Point of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van To The Point privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij To The Point vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met To The Point. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door To The Point. Hier kunnen mogelijk kosten voor gerekend worden.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij To The Point opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient To The Point alle relevante gegevens over te dragen aan de andere partij. Hier kunnen mogelijk kosten voor gerekend worden.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij To The Point vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als je vindt dat To The Point niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de website van het AP.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat To The Point jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@tothepoint.digital onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

To The Point verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van To The Point via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Wel kunnen je gegevens ingezet worden voor verbetering van onze commerciële activiteiten. In dat geval worden je gegevens geanonimiseerd verwerkt in bijvoorbeeld analyses of marketing optimalisatie processen.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan To The Point de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met To The Point met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

To The Point behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer To The Point dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van To The Point te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@tothepoint.digital

Sisalbaan 5a | 2352AZ | Leiderdorp

Btw. Nr. NL184371405B02 | KVK Nr. 55276628